QlikView Bağlantılı Analiz

QlikView Türkiye

İş Keşif ve Analiz Platformu

QlikView Bağlantılı Analiz teknolojisi, insan beyninin düşündüğü şekilde analize imkân tanıyan bir yaklaşım sunmaktadır. QlikView İş Keşif ve Analiz Platfomu hiçbir limitasyona takılmadan güvenli bir şekilde analiz yapmanızı sağlar. Veri hiyerarşilerinin önceden hazırlanması, önceden tanımlanmış sabit tasarımlar, hesaplamalar, özet bilgiler gibi sınırları ortadan kaldırmaktadır. Kullanıcılar akıllara gelen soruları istedikleri sırada sorup cevabını alabilmektedir. Tam etkileşimli ekranlar ile kullanıcının aklına gelmeyen soruları keşfedip analiz edebilir.

Standart raporlama araçlarının sağladığı geleneksel yaklaşımlar sorgu mantığında çalışmaktadır. Bu mantıkta son kullanıcı raporu çalıştırdığında parametreler sorulur. Bu parametreler girildikten sonra kullanıcı veriye ulaşır. Ancak yalnızca parametre sonucunda oluşan çok kısıtlı bir veriyi görür . Aklına farklı bir soru geldiğinde ve aynı parametreler ile alabilecekse raporu yeniler, parametreleri yeniden girer ve bu süreç, kullanıcının her sorusu için sürekli tekrarlanır. Sorularını kapsayan bir rapor değilse yeni raporlar hazırlanır.

QlikView QlikSense

QlikView Associative (Bağlantılı Analiz) motoru parametre ekranlarını ortadan kaldırmaktadır. Parametre tanımının olmaması hem teknik ekip, hem de veri analizi yapan kullanıcılar için büyük bir kolaylıktır. Teknik ekip son kullanıcıların hangi parametreleri seçeceğini düşünmesine gerek kalmadan sadece veri modelini hazırlayarak son kullanıcıya çok geniş bir analiz ortamı sunmaktadır. Son kullanıcı sıralanmış parametre ekranları yerine veri modeli içerisindeki bütün alanları, önyüze istediği gibi yerleştirebileceği bütün görselleri etkileşimli bir şekilde filtreleme amaçlı kullanabilir. Filtrelemeler yapıldıkça bütün boyular ve hesaplamalar arasındaki ilişkiler çok net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. QlikView Platformu sunduğu bu teknoloji ile, son kullanıcının karmaşık sorgular yazmasına gerek kalmamaktadır. Association yapısına dahil edilen bütün alanlar üzerinde kullanıcı istediği aramaları, filtrelemeleri ve koşulları önceden tasarlanmış sıkıcı parametre ekranları yerine görsel ekranlarda yapabilmektedir.  

Yeşil-Beyaz-Gri’nin Gücü

Yeşil-Beyaz-Gri renkler raporlamanın ötesinde verinizi derinlemesine analiz edebileceğiniz bir deneyim sunmaktadır. QlikView Platformu’nda veri üzerinde herhangi bir filtreleme yaptığınızda filtrelenmiş verinizin detayının yanında seçimin dışında kalan bütün verileri görmeye devam edersiniz. Bu gösterim sayesinde verinizle ilgili bütün resmi görüp üzerinde analiz yapmaya devam edebilirsiniz. Bu mantıkta seçilen veriler yeşil, seçimle ilgili veriler beyaz, ilginin dışında kalan diğer tüm veriler gri renkte işaretlenmektedir.

QlikView Danışmanlığı

Yukarıdaki örnekte seçilen müşteriye ait detayları ile ekrana yansımaktadır. Bu ekranda sadece müşteri bilgisi seçildiğinde tek tık ile bu müşteriye sadece yiyecek satıldığı, yiyecek üst grubuna bağlı beyaz renkle ifade edilen ürün gruplarını aldığı ve bu müşteriye 2 satış temsilcisinin satış yaptığı, hangi yıl ve aylarda satış yapıldığı, ürün detayında satış rakamları ve yıl bazında aylık trendi rahatlıkla görülebilmektedir. Bununla birlikte listelerde bu müşterinin almadığı ürünleri, bu müşteriye satış yapmayan satış temsilcilerini de aynı ekranda görüp, istenirse bu müşterinin almadığı herhangi bir ürünü de seçerek sorgu hızlıca değiştirebilir. Böylelikle kullanıcıyı analize yönlendirerek yeni bulgular çıkartma fırsatı verir. Associative teknolojisi çok esnek bir arama özelliği sunmaktadır.

Hangi veriyi hangi alan üzerinde aranacaksa son kullanıcı ilgili alan üzerinde gelerek klavyeden yazamaya başlaması yeterlidir. Yazılan karakterler alan içeriklerinde otomatik aranmaktadır. Aranacak veri hangi alan/boyut’ta içerdiği kullanıcı tarafından bilinmiyor ise genel bir arama objesi üzerinden girilen karakterlerin hangi alanlarda olduğu listelenebilmektedir.

QlikView Arama

Aranacak verinin hangi alanda aranacağı biliniyor ancak veri direkt olarak bilinmiyor ise Associative özellik sayesinde ilişkisel veriler ile bu arama gerçekleştirilebilir. Örneğin; aranan satış temsilcisinin adı bilinmeden hangi müşteriye ne ürün satıldığı biliniyorsa ekrandaki gibi ilişkisel arama yapılarak satış temsilcisine ulaşılabilir.

Associative teknolojisinin sağladığı bir diğer avantaj ise hem teknik ekibi hem de son kullanıcıları rapor mantığından kurtarmaktır. Ürünün sunduğu uygulama mantığı sayesinde iş birimlerinin her sorduğu soruya bir rapor hazırlama iş yükü ortadan kalkmaktadır. Konu bazlı hazırlanan veri modeli güvenlik süreçleri de dahil edilerek kullanıcıya sunulduğunda normalde yüzlerce veya binlerce rapor ile alabileceği bilgileri, bulguları tek bir uygulama üzerinden alabilmektedir. Bu tarz bir uygulama kullanıcıya bütün veriyi sağladığı için kullanıcı istediği noktadan analizine başlayarak işaretle ve tıkla mantığı ile soru sorup cevaplarını alabilmektedir.

QlikView ile tüm resmi görün