QlikView Download - Qlik Türkiye - Qlik Sense - QlikView

QlikView

QlikView TürkiyeQlikview, son kullanıcıların yönetim kokpitleri ve dashboard ortamlarında kurumsal performansı izleyebilecekleri, anlık sorgulama, raporlama ve OLAP analizi yapabilecekleri entegre bir iş zekası platform sunmaktadır. Bu platform sayesinde son kullanıcılar QlikView ortamına alınan tüm veriye anlık olarak ulaşabilmekte, ürünün sunmuş olduğu patentli in-memory ve associative veritabanı özellikleriyle sadece point & qlik yaklaşımıyla analizlerini gerçekleştirebilmektedir. Ürünün benzerleriyle karşılaştırılamayacak kadar son derece kolay kullanıcı arayüzü sayesinde, son kullanıcılar herhangi bir eğitime bile gerek kalmadan bilgiye erişebilmekte ve analizlerini gerçekleştirebilmektedir.

QlikView iş zekası platformu, son kullanıcıların, veri kaynaklarının nerede olduğu, tablolar arasındaki ilişkiler ve alan isimlerinin ne olduğu gibi teknik bir bilgiye sahip olmadan sorgulama, raporlama ve analiz ihtiyaçlarını yönetim kokpitleri tarzındaki ekranlar ve uygulamalar içinde karşılamalarını sağlayan bir iş zekası platformu sunmaktadır. Son kullanıcılar bu platforma desktop üzerine kurulan QlikView uygulamalarıyla istemci-sunucu ya da 3 katmanlı (3-tier) mimaride sisteme erişebilecekleri gibi Internet Explorer gibi bir web tarayıcı sayesinde Ajaxview ya da Internet Explorer Plug-in üzerinden ya da iPhone, Blackberry ve Android işletim sistemini destekleyen mobil cihazlardan erişerek performans takibi ve analiz yapabilmektedir.

QlikView iş zekası platformu teknoloji seviyesinde bir çok geleneksel iş zekası platformuyla karşılaştırıldığında daha farklı ve günümüz koşullarına çok daha fazla uyan bir takım bileşenler sunmaktadır. Bu bileşenlerin tümü tek bir modül içinde bulunmakta olup tüm ETL, Dashboard/Yönetim kokpitleri, sorgulama, raporlama, OLAP analizleri gibi ihtiyaçlar aynı önyüz üzerinden uygulama geliştiriciler ve son kullanıcılara sunulabilmektedir. Bu sayede hem son kullanıcılar farklı ihtiyaçlar için sadece tek bir önyüzü öğrenmek zorunda kalmakta hem de uygulama geliştiren bilgi işlem departmanları sadece tek bir uygulama geliştirme ortamıyla karşılaşmaktadır. Bu durum hem uygulama geliştirme, hem öğrenme süreçlerini geleneksel iş zekası platformlarıyla karşılaştırıldığında kat kat daha hızlı hale getirmekte hem de implementasyonlarda karşılaşılabilecek modüller arası entegrasyon ihtiyaçlarını ortadan kaldırmaktadır.

QlikView iş zekası platformunda karşımıza çıkan ana bileşenlerden ilki veri entegrasyonu(ETL Engine) olup, farklı veri kaynaklarında bulunan verilerin OLEDB ya da ODBC üzerinden çekilerek, bir takım transformasyonlara tabi tutulması ve konsolide edilmesi için kullanılmaktadır. Veriler bir yandan ETL motoru sayesinde QlikView ortamına çekilirken, QlikView bir yandan bu veri kümesi üzerinde yüksek oranda bir sıkıştrma algoritması uygulamaktadır.

QlikView ortamına alınan veriler sıkıştırıldıktan sonra QlikView’in patentli bir teknolojisi olan Association Motoru sayesinde özel bir yapıya dönüştürülmektedir. Association Database ya da Associative Analysis sayesinde, hem implementasyon süreci çok hızlı hale gelmekte, hem de son kullanıcılar sürükle-bırak yöntemler yerine sadece işaretle ve tıkla (point&qlik) yaklaşımıyla sorgulama, raporlama ve analiz yapabilecek bir yeteneğe kavuşmaktadır.

Association Motoruyla özel bir hale getirilen veri kümeleri üzerinde sonraki aşamalarda QlikView’in Görselleme motoru sayesinde, çok kullanışlı, görsel, etkileşimli ve proaktif analize imkan veren ekranlar tasarlamak mümkün olmaktadır. Bu ekranlar(dökümanlar) daha sonra yine QlikView’in patentli bir teknoljisi olan bir Bellek-İçi Veritabanı (In-Memory Database) ortamına alımakta ve bu sayede son kullanıcıların yüz milyonlarca satırdan oluşan veri kümeleri bazında bile saniyeler seviyesinde analiz yapabilmeleri mümkün olmaktadır.