Veeva Qlik Sense & QlikView Modeli

Veeva QlikView QlikSense QlikVeeva CRM üzerindeki hazır QlikView & Qlik Sense modeli ile Ziyaretler, Satışlar, IMS, Aktivite, vb… bilgiler kolayca Saha, Bölge, Üst Yönetim seviyelerine raporlanabilmektedir. Hazır model sayesinde başta aşağıdaki kırılımlar ve KPI’lar bazında olmak üzere kurumun kullandığı diğer boyut ve KPI’lar kolayca eklenebilmektedir. Veeva, IMS, Hedefler ve Diğer sistemlerden gelen veriler Hazır Veeva QlikView & Qlik Sense Modeli ile kolayca entegre edilebilmektedir.

 • Ekip bazında
 • Bölge / Bölge Müdürü bazında
 • Territory bazında
 • Alan Uzmanı bazında
 • Brick bazında
 • Hastane bazında
 • Doktor bazında
 • Segment bazında
 • Ürün bazında
 • Endikasyon bazında
 • Dosage bazında
 • Mesaj bazında
 • ….
 • IMS Satışları
 • Direkt Satışlar
 • Pazar Payı Analizleri
 • Doktor Ziyaret Yüzdeleri
 • Doktor Coverage Yüzdeleri
 • Doktor Ziyaret Frekansı
 • Mesaj Sayıları
 • Mesajlı Ziyaret Yüzdeleri
 • Segmente Yönelik Mesajlı Ziyaret Yüzdeleri
 • Vaka Sunumu Sayıları
 • Doktor Grup Aktivite Sayıları
 • Doktor Kayıt Güncelleme Yüzdeleri
 • ….
Hazır platformun en büyük avantajları olarak düşük implementasyon maliyeti, kısa zamanda geliştirmelerin tamamlanması, raporlama platformunun risksiz ve başarılı kurulumu, hızlı ve esnek bir QlikView dökümanı, değişikliklerin kolayca yapılabiliyor olması ve yeni isteklerin kolayca karşılanabiliyor olması gösterilebilir.