IMS Qlik Sense & QlikView Modeli

IMS QlikView QlikSense Qlik Sense Model IMS üzerindeki hazır QlikView & Qlik Sense modeli ile Direkt Satışlar, IMS satışları ve Hedefler kolayca Saha, Bölge, Üst Yönetim seviyelerine raporlanabilmektedir. Hazır IMS QlikView & Qlik Sense Modeli sayesinde aşağıdaki raporlar kolayca alınabilmekle beraber diğer sistemlere de entegre edilebilmektedir.

 • Aylık IMS Satışları
 • Haftalık IMS Satışları
 • Direkt Satışlar
 • Pazar Payı Analizleri
 • Coğrafi Pay Analizleri
 • Satış Katılım Payları

Hazır platformun en büyük avantajları;

 • düşük implementasyon maliyeti
 • kısa zamanda geliştirmelerin tamamlanması
 • raporlama platformunun risksiz ve başarılı kurulumu
 • hızlı ve esnek bir QlikView dökümanı
 • değişikliklerin kolayca yapılabiliyor olması
 • yeni isteklerin kolayca karşılanabiliyor olması