DWH Automation – Data Integration

Qlik Replicate Türkiye İş Ortağı

Qlik Data Integration platformu CDC Replication, DWH Automation ve Data Lake Creation adımlarından oluşur. Analitik raporlama için verinin near-real time hazır hale getirilmesi hedeflenmektedir. Böylelik Qlik müşterileri en son ve güncel veriye neredeyse gerçek zamanlı erişim imkanı bulabilecektir.

DWH Automation Challenge

Veri ambarlarını tasarlamanın, geliştirmenin ve uygulamanın geleneksel yöntemleri, büyük miktarda zaman ve kaynak tüketir. Bir veri ambarı kurmaya yönelik çok aylık, hataya açık ETL geliştirme çabası – tipik olarak hazırlık süresinin% 60-80’i – genellikle BI projesi başlamadan önce veri modelinin güncelliğini yitirdiği anlamına gelir. Bu kırılgan veri ambarlarını değiştirmek daha fazla gecikmeye neden olur, vasıflı kaynakları bağlar ve proje yatırım getirisini geciktirir. Kısacası, veri ambarları, analitiğin etkinleştiricisi olduğu kadar bir darboğaz haline gelir. Analitiğe geçiş süresini hızlandırmak için, veri ambarı oluşturma ve yönetim yaşam döngüsü mümkün olan her yerde kolaylaştırılmalıdır. BI ekipleri, stratejik iş sorularını olabildiğince az taktiksel, idari çalışmayla ele almalıdır. Farklı kaynak sistemlerinden veri çıkarma ve veri ambarına yerleştirme süreçleri otomasyon için olgunlaşmıştır.

The Answer

DWH Automation platformu, veri ambarı tasarımı, geliştirme, test etme, devreye alma, operasyonlar, etki analizi ve değişiklik yönetiminin manuel, tekrarlayan yönlerini otomatikleştirir. DWH Automation, ETL’yi, geliştirme ve dağıtım görevlerini basitleştirerek, iş zekası ekiplerine esnek bir şekilde işletmeye zamanında öngörü sunma gücü verir. BT ekipleri, kaynakları serbest bırakarak ve ROI’yi hızlandırarak, iş zekası projelerinin kapsamını hızlı bir şekilde belirleyebilir, taahhüt edebilir ve bu projeleri hızla yürütebilir. DWH Automation, kalite ve tutarlılık sağlarken veri ambarı geliştirme ve değişim döngülerini hızlandırır. BI ekipleri, ETL kodu yerine raporlama ve analize odaklanmak için ihtiyaç duydukları zamanı ve esnekliği kazanır. Temel yetenekler şunları içerir:

  • Veri modeli odaklı veri ambarı ve veri pazarı üretimi
  • Gerçek zamanlı kaynak veri entegrasyonu ve otomatik ETL
  • Fiziksel veri ambarı yönetimi
  • İzleme
  • Scheduling
  • Bildirimler
  • Kaynak ve Etki Analizi (Lineage and Impact Analysis)

DWH Automation, Teradata, Oracle / Exadata, IBM Netezza, SQL Server ve MySQL dahil olmak üzere büyük kurumsal veri ambarlarını destekler.