QlikView ve Qlik Sense Eğitim

BI Strategy, Qlik Yetkili İş Ortağı olarak uzman QlikView ve Qlik Sense Eğitim kadrosu ile müşteri lokasyonunda veya profesyonel eğitim lokasyonu sağlayan anlaşmalı firmalarında genel kabul görmüş iş zekası standartlarında QlikView Eğitim ve Qlik Sense Eğitim imkanı sunmaktadır.

Eğitim - Qlik Sense QlikView - Developer End User

QlikView ve Qlik Sense End User Eğitimi

Bu eğitim Power User olarak adlandırılan QlikView son kullanıcılarına yönelik olup, kullanıcının teknik altyapısı hazır hale getirilmiş veri kaynaklarını kullanarak ön yüzde grafik, tablo,buton, gauge(gösterge) gibi komponentler yardımıyla tasarım ve analiz yapmasını sağlayacaktır. Eğitim sonunda kullanıcı komponentlerin sayfaya eklenmesi, düzenlenmesi, özelliklerinin değiştirilmesi gibi konulara hakim olacaktır.
Ön Koşul: Bu eğitime katılan kişilerin Windows araçlarını kullanıyor olması yeterlidir.
End User eğitim teklifi almak istiyorum.


QlikView ve Qlik Sense Developer Eğitimi

Bu eğitim QlikView son kullanıcılarının ön yüzde rapor tasarlayabilmesi için gerekli olan teknik altyapının hazırlanmasını sağlayacaktır. Eğitim sonunda katılımcılar QlikView’de farklı veri kaynaklarının entegrasyonunu sağlayarak SQL scriptlerini yazabileceklerdir.
Ön Koşul: Bu eğitim IT departmanında çalışan kişilere yönelik olup, database ve SQL bilgisine sahip olan kişilerin katılması önerilmektedir.
Developer eğitim teklifi almak istiyorum.

End User Eğitim İçeriği

 • QlikSense Yaklaşımı  & Veri Keşfi
 • İlişkisel Sorgulama  Teknikleri
 • Arama (Search) Teknikleri
 • Yeni Bir Rapor(Application) Oluşturma
 • Excel veri kaynağını kullanılarak veriyi yükleme
 • Boyut (Dimension) ve Ölçüm(Measure) oluşturarak Master Item Tanımlama
 • Alternatif Dimension ve Measure Kullanımı
 • Görsel Objelerin Kullanımı
 • Bar Chart
 • Line Chart
 • Gauge
 • Image&Text Obje
 • TreeMap
 • KPI Object
 • Table
 • If  Fonksiyonu
 • Görsellerin dış ortama Export (pdf,excel,resim) edilmesi
 • Variable (Değişken) Kullanımı
 • Grafiklerde Koşula bağlı gösterim (Calculation Condition)
 • Grafiklerde sıralama (Sort) yöntemleri
 • Hiyerarşik(DrillDown) Boyut
 • Harita Objesi Kullanımı
 • Formüller ve Fonksiyonlar
 • Bookmark (Seçim İmi) Oluşturma
 • Analiz Öykülerinin (Data Storytelling) Oluşturulması ve Sunumu
 • Set İfadeleri Kullanarak Advanced Formüller Oluşturma

Developer Eğitim İçeriği

 • Database Bağlantısı(Connection)oluşturulması
 • QlikSense script diline giriş
 • SQL ve QlikSense scriptlerinin birlikte kullanımı
 • Tablo bağlantılarının oluşturulması
 • Bellekte yer alan tabloyu tekrar kullanma(Resident)
 • Join İşlemleri (Inner,Outer..)
 • İç İçe Load kullanımı(Preceeding Load)
 • IF fonksiyonu (Koşula bağlı İşlemler)
 • Is null fonksiyonu
 • ‘where exists’ kullanımı
 • Qualify (Kolon isimlerinin otomatik değiştirilmesi)
 • Çoklu key oluşturma ve Syn Tabloların Yönetimi
 • Crosstable komutu ile tabloları dikeye dönüştürme
 • Mapping komutu ile Joinleme
 • Tablo Verilerinin Birleştirilmesi (Concatenate)
 • Tabloların bellekten düşürülmesi (Drop Table)
 • Takvim Tablosu Ekleme
 • Döngü Oluşturma (While, for next)
 • Debug Modu Yönetme
 • Limitli Sayıda Satır Yükleme (Limited Load)
 • QVD dosyalarının oluşturulması ve Yönetimi
 • Sadece Yeni Eklenen Kayıtları Yükleme (Incremental Load)
 • Kullanıcıya Veri Bazlı Kısıtlama (Section Access)