Yaklaşımımız – Qlik Agile

Rekabetin hızla arttığı, teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde, her şey süratle değişmektedir. Bu değişim içinde yer almak isteyen firmalar da hem teknolojilerini daha ileriye götürmek hem de altyapılarını daha verimli hale getirmek amacı ile sürekli projeler geliştirmektedirler. Ancak projelerin değişime ayak uydurabilmeleri için değişen ihtiyaçlara sürekli adapte olmaları bir ihtiyaç haline gelmiştir. Qlik Türkiye Yetkili İş Ortağı BI Strategy’de bu kapsamda değişime hızla ayak uydurmayı, riskleri minimize etmeyi ve sonuç odaklı çalışmayı ilke edinerek, gerçekleştirdiği projeleri Agile Proje Metodolojisi ile ele almaktadır.

Qlik Agile Yaklaşımı

Agile Manifesto

Agile manifesto genelde gereksinimleri açıkça belli olmayan, değişime açık, karmaşık ve hızlı sonucu hedefleyen projelerde kullanılır. Bu yaklaşımda projeler iterasyonlara ayrılır ve her iterasyon 1-4 hafta arası sürecek şekilde planlanıp geliştirilir ve canlı ortama alınır. Canlı ortama alınan her iterasyonla ilgili son kulllanıcılardan geri bildirim alınarak bir sonraki iterasyonda işler önceliklendirilir. Agile manifesto sonuç odaklıdır, değişime hızlı adaptasyona, işbirliğine, verimliliğe, bireylere ve iletişime önem verir. Agile süreçler günümüzde rekabet yoğunluğundan dolayı ihtiyaçların ve hedeflerin değiştiği ortamlara hızla adapte olmayı ve bu değişimden kaynaklanan maliyetleri en aza indirgemeyi amaçlar. Bu nedenle bir iterasyonun süresi haftalar mertebesini geçmeyecek şekilde planlanır. Her iterasyon için planlama, analiz, geliştirme, test , entegrasyon ve kurulum çalışmaları gerçekleştirilir.

Agile yönteminde proje iterasyonlardan oluştuğu için her iterasyon sonunda bir sonraki hedef belirlenir ve geliştirmeler bu yönde yapılır. Proje ve müşteri iç süreçlerindeki tüm değişimler geliştirmelere kolayca yansıtılır ve sonuca en kısa yoldan gidilir. Belli bir anda proje sonlansa dahi müşterinin kullanabileceği özellikleri barındıran bir ürün hazırdır.

Qlik Agile yaklaşımımızın avantajları şu şekilde özetlenebilir;

  • Problemler projenin ilk aşamalarında ortaya çıkar ve düzeltilir.
  • Müşteri erken aşamalarda kullanabileceği kaliteli yazılımları teslim alarak yatırımının geri dönüşünü daha çabuk sağlar.
  • Projenin ilerlemesi, problemler, riskler, ekibin verimliliği gibi birçok konu açıkça görülür ve proje yöneticisi daha kolay karar verebilir.
  • Projenin ilerki aşamalarında dahi yeni özellikler veya mevcut özelliklerde değişiklikler uygulamaya kolayca eklenebilir.
  • Geliştirmedeki değişiklik maliyetleri minimal seviyelerdedir.