Hazır Veeva Qlikview Modeli

Veeva CRM üzerindeki hazır QlikView modeli ile Ziyaretler, Satışlar, IMS, Aktivite, vb… bilgiler kolayca Saha, Bölge, Üst Yönetim seviyelerine raporlanabilmektedir. Hazır model sayesinde başta aşağıdaki kırılımlar ve KPI’lar bazında olmak üzere kurumun kullandığı diğer boyut ve KPI’lar kolayca eklenebilmektedir. Veeva, IMS, Hedefler ve Diğer sistemlerden gelen veriler Hazır Veeva QlikView Modeli ile kolayca entegre edilebilmektedir.

Hazır platformun en büyük avantajları;
-düşük implementasyon maliyeti
-kısa zamanda geliştirmelerin tamamlanması
-raporlama platformunun risksiz ve başarılı kurulumu
-hızlı ve esnek bir QlikView dökümanı
-değişikliklerin kolayca yapılabiliyor olması
-yeni isteklerin kolayca karşılanabiliyor olması