Hazır IMS QlikView Modeli

IMS üzerindeki hazır QlikView modeli ile Direkt Satışlar, IMS satışları ve Hedefler kolayca Saha, Bölge, Üst Yönetim seviyelerine raporlanabilmektedir. Hazır IMS QlikView Modeli sayesinde aşağıdaki raporlar kolayca alınabilmekle beraber diğer sistemlere de entegre edilebilmektedir.

 • Aylık IMS Satışları
 • Haftalık IMS Satışları
 • Direkt Satışlar
 • Pazar Payı Analizleri
 • Coğrafi Pay Analizleri
 • Satış Katılım Payları

Hazır platformun en büyük avantajları;

 • düşük implementasyon maliyeti
 • kısa zamanda geliştirmelerin tamamlanması
 • raporlama platformunun risksiz ve başarılı kurulumu
 • hızlı ve esnek bir QlikView dökümanı
 • değişikliklerin kolayca yapılabiliyor olması
 • yeni isteklerin kolayca karşılanabiliyor olması