Hazır Filo QlikView Modeli

Hazır Filo Modeli ile QlikView üzerinde Üst Yönetim Dashboard, Yönetim Özeti, Portföy Yöneticisi Analizleri, Portföy Yöneticisi Karnesi, Müşteri Analizleri, Karşılaştırma Analizleri ve Ad-Hoc Raporlar kolayca alınabilmektedir. Bölge, Bölüm, Portföy Yöneticisi, Süre, Marka, Model, Müşteri, Sektör, vb… bilgiler bazında Satış Adedi, Hedef, Ciro, ve Karlılık analizlerinin hazır olduğu model sayesinde raporlama platformu hızlı bir şekilde kurulabilmektedir.
Hazır platformun en büyük avantajları;

  • düşük implementasyon maliyeti
  • kısa zamanda geliştirmelerin tamamlanması
  • raporlama platformunun risksiz ve başarılı kurulumu
  • hızlı ve esnek bir QlikView dökümanı
  • değişikliklerin kolayca yapılabiliyor olması
  • yeni isteklerin kolayca karşılanabiliyor olması